< Späť na všetky projekty

Polyfunkčné centrum Mariánka

projekt: 2011

realizácia: 2011/2012

miesto: Marianka, Školská 32

zámer: Cieľom návrhu je vytvorenie polyfunkčného centra s možnosťou trvalého obývania, spoločenskej funkcie a funkcie obchodných priestorov. Koncept návrhu spočíva vo vytvorení jednoduchej funkčnej hmoty s dôrazom na jej materiálovú podstatu premietnutú v celkovom výraze stavby. Prislúchajúce spevnené plochy a predpokladaná výsadba okrasnej zelene spojenej s nevyhnutnými terénnymi úpravami má mať čitateľný spoločný rukopis.